Close
Logo

Về Chúng Tôi

Sjdsbrewers — Nơi TốT NhấT Để Tìm HiểU Về RượU Vang, Bia Và RượU MạNh. HướNg DẫN HữU Ích Từ Các Chuyên Gia, Infographics, BảN Đồ Và NhiềU Hơn NữA.

Bài Viết

Kính bắn lớn cỡ nào? Nó phụ thuộc vào nơi bạn đang uống [Infographic]

Bạn có thể đã đánh bật lại một hoặc hai phát súng trong đời. Chúng tôi biết chúng tôi có. Nhưng có điều bạn có thể không nhận thấy là phát súng bạn uống với bia tại buổi lặn ở khu vực lân cận địa phương của bạn vào tuần trước lớn hơn rất nhiều so với phát súng được cung cấp cho bạn ở Đan Mạch vào kỳ nghỉ trước của bạn, hoặc nó thực sự nhỏ hơn rất nhiều so với cảnh bạn đã bắn trong đám cưới của anh họ bạn ở Israel. Điều này là do kích thước của kính bắn thực sự khác nhau giữa các quốc gia.

Kích thước kính bắn thay đổi từ 0,67 ounce đến chỉ hơn 2 ounce. Ở đây ở Hoa Kỳ, cú đánh của bạn sẽ ở mức 1,48 ounce - một con số tròn trịa đúng không? Đọc về các kích thước kính bắn khác nhau ở mỗi quốc gia trong đồ họa thông tin dưới đây của chúng tôi:

Có bao nhiêu Ounce trong một chiếc kính bắn - Infographic